Certificaten
Erkenningen

ACTIVITEITEN OVEREENKOMSTIG DE ERKENNING ALS BOUWONDERNEMING

Baggerwerken categorie A klasse 8
Waterbouwkundige werken categorie B klasse 8
Ruimen van waterlopen categorie B1 klasse 8
Wegenbouwkundige werken categorie C klasse 7
Rioleringswerken categorie C1 klasse7
Bitumineuze verhardingen en bestrijkingen categorie C5 klasse4
Bouwkundige werken categorie D klasse 5
Burgerlijke bouwkunde categorie E klasse 8
Moerriolen categorie E1 klasse 8
Paalfunderingen dam-en diepwanden categorie E2 klasse 8
Metaalconstructies categorie F klasse 8
Bouw van metalen draagstructuren categorie F2 klasse 8
Grondwerken categorie G klasse 5

Getuigschrift van erkenning.pdf

Registratie als aannemer.pdf

Hye film fr

Contact

Kruibeeksesteenweg 162, 2070 Zwijndrecht

Tel. : 03/250 13 80 - Fax : 03/252 47 95 - Email : hye@hye.be
BTW BE 0404 646 287 - RPR Antwerpen


Made by Wax! Interactive