HYE

CERTIFICATEN

Als waterbouwbedrijf en staalbouwer scherpen wij voortdurend onze vakkennis aan en investeren wij in VCA-veiligheidscertificaten. Als één van de weinige spelers op de Belgische markt voldoet HYE ook aan de wettelijke norm EN1090 EXC4 en ISO 9001.

Een overzicht van de certificaten en erkenningen van HYE.

Certificaten

VCA petrochemie

ISO 9001

EN1090 EXC4

Achilles Zorgsysteem: bodemsaneringswerken type I - Standaardwerken

Achilles Zorgsysteem: bodemsaneringswerken type II - Complexe in-situ saneringen

Erkenningen

ACTIVITEITEN OVEREENKOMSTIG DE ERKENNING ALS BOUWONDERNEMING

Baggerwerken

categorie A

klasse 8

Waterbouwkundige werken

categorie B

klasse 8

Waterlopen ruimen

ondercategorie B1

klasse 8

Wegenbouwkundige werken

categorie C

klasse 6

Gewone rioleringswerken

ondercategorie C1

klasse 6

Bitumineuze verhardingen en bestrijkingen

ondercategorie C5

klasse 4

Bouwwerken

categorie D

klasse 5

Restauratie van monumentenondercategorie D24klasse 1

Burgerlijke bouwkunde

categorie E

klasse 8

Moerriolen

ondercategorie E1

klasse 8

Paalfunderingen, dam-en diepwanden

ondercategorie E2

klasse 8

Metaalconstructies

categorie F

klasse 8

Metalen draagstructuren bouwen

ondercategorie F2

klasse 8

Industrieel schilderwerkondercategorie F3klasse 6

Grondwerken

categorie G

klasse 8

Borings- en sonderingswerken en injectiesondercategorie G1klasse 1
Afbraakwerkenondercategorie G5klasse 5
Hydromechanische uitrustingencategorie Lklasse 1
Elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen het installeren van stroomaggregaten, alarmtoestellen tegen brand en diefstal, telecommunicatie in en om gebouwen en voorzieningen voor gemengde telefonieondercategorie P1klasse 3
Elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen, en elektrische buiteninstallatiesondercategorie P2klasse 5
Installaties van bovengrondse elektriciteitsleidingenondercategorie P3klasse 3
Openbare telefoon- en telegraafuitrustingen en databeheerondercategorie S1klasse 3
Installaties voor waterzuiveringcategorie Vklasse 2


Getuigschrift van erkenning.pdf
Registratie als aannemer.pdfEen project dat binnen één van deze domeinen valt? 

Maak een afspraak >>

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x