HYE

CERTIFICATEN

Als waterbouwbedrijf en staalbouwer scherpen wij voortdurend onze vakkennis aan en investeren wij in VCA-veiligheidscertificaten. Als één van de weinige spelers op de Belgische markt voldoet HYE ook aan de wettelijke norm EN1090 EXC4 en ISO 9001.

Een overzicht van de certificaten en erkenningen van HYE.

Certificaten

VCA petrochemie

ISO 9001

EN1090 EXC4

Achilles Zorgsysteem: bodemsaneringswerken type I - Standaardwerken

Achilles Zorgsysteem: bodemsaneringswerken type II - Complexe in-situ saneringen

Erkenningen

ACTIVITEITEN OVEREENKOMSTIG DE ERKENNING ALS BOUWONDERNEMING

Baggerwerken

categorie A

klasse 8

Waterbouwkundige werken

categorie B

klasse 8

Waterlopen ruimen

ondercategorie B1

klasse 8

Wegenbouwkundige werken

categorie C

klasse 6

Gewone rioleringswerken

ondercategorie C1

klasse 6

Bitumineuze verhardingen en bestrijkingen

ondercategorie C5

klasse 4

Bouwwerken

categorie D

klasse 5

Restauratie van monumenten
ondercategorie D24
klasse 1

Burgerlijke bouwkunde

categorie E

klasse 8

Moerriolen

ondercategorie E1

klasse 8

Paalfunderingen, dam-en diepwanden

ondercategorie E2

klasse 8

Metaalconstructies

categorie F

klasse 8

Metalen draagstructuren bouwen

ondercategorie F2

klasse 8

Industrieel schilderwerk
ondercategorie F3
klasse 6

Grondwerken

categorie G

klasse 8

Borings- en sonderingswerken en injecties
ondercategorie G1
klasse 1
Afbraakwerken
ondercategorie G5
klasse 5
Hydromechanische uitrustingen
categorie L
klasse 1
Elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen het installeren van stroomaggregaten, alarmtoestellen tegen brand en diefstal, telecommunicatie in en om gebouwen en voorzieningen voor gemengde telefonie
ondercategorie P1
klasse 3
Elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen, en elektrische buiteninstallaties
ondercategorie P2
klasse 5
Installaties van bovengrondse elektriciteitsleidingen
ondercategorie P3
klasse 3
Openbare telefoon- en telegraafuitrustingen en databeheer
ondercategorie S1
klasse 3
Installaties voor waterzuivering
categorie V
klasse 2


Getuigschrift van erkenning.pdf
Registratie als aannemer.pdfEen project dat binnen één van deze domeinen valt? 

Maak een afspraak >>

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x