HYE

CO2-PRESTATIELADDER

De klimaatverandering is meer dan ooit een actueel thema waarvan we impact meer en meer zien en voelen.

Vanuit onze rol als maatschappelijk verantwoorde onderneming vinden wij het belangrijk om op verschillende manieren invulling te geven aan duurzaam ondernemerschap.
De CO2-prestatieladder helpt ons hierbij het energieverbruik en CO2-emissies, in kaart te brengen en door concrete acties te reduceren.

We nemen tal van initiatieven, zowel op de werven als in Kruibeke bij onze productie-activiteiten en het kantoor.

Zodoende willen wij onze CO2-voetafdruk verminderen en zo ons steentje bij te dragen tot een duurzame wereld.

Tegen 2026 wensen wij geen scope 2 – emissies uit te stoten en worden de scope 1 emissies met 38 % gereduceerd.


Iedere 6 maand houden we jullie op de hoogte van onze resultaten en voortgang van de doelstellingen in ons voortgangsrapport.

Voortgangsrapport 2022

Voortgangsrapport 2023 SEM1 


Transparantie, communicatie en participatie van onze medewerkers is cruciaal daarom wordt het communicatieproces gestructureerd.

Meer informatie vind je in ons communicatieplan.

Communicatieplan


HYE wil niet enkel haar eigen proces verduurzamen maar wil ook in de waardeketen en levencyclus van haar processen een toegevoegde waarde brengen.

De initiatieven waarvoor we ons engageren vind je terug in onderstaand document.

Initiatieven


Meer informatie over de CO2-prestatieladder vind je op onderstaande websites:

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x