HYE

BODEMSANERING

Welkom bij HYE, uw expert in bodemsanering.

HYE is uw gespecialiseerd bodemsaneringsbedrijf in Vlaanderen. Onze milieu-experten voeren de bodemsaneringswerken (BSW) van openbare besturen, zoals OVAM, stapsgewijs uit. Saneringswerken worden in onderling overleg met een studiebureau uitgevoerd volgens de bepalingen van het conform verklaarde bodemsaneringsproject. Wij denken mee na over de studie, de haalbaarheid en de correcte uitvoering van uw bodemsanering. 

Bodemsaneringsdeskundigen met een plus
Elke grond- of grondwaterverontreiniging vraagt een specifieke aanpak en daarvoor bent u bij HYE aan het juiste adres. Onze afdeling milieu zorgt voor een professionele ontgraving van de bodem, grondwaterzuivering, drijf- en zinklaagverwijdering of een sanering van uw terrein door middel van in-situ technieken. Onze sterkte? Zonder twijfel onze concurrentiële kostprijs voor bodemsanering en ons kenniscentrum. We volgen technische ontwikkelingen in de sector op de voet en scherpen onze kennis dagelijks aan.

Waarvoor kan u terecht bij saneringsaannemer HYE?

Bodemsanering

Wij zorgen voor het afgraven van de verontreinigde grond en het reinigen in ons grondrecyclagecentrum. Wij houden rekening met de stabiliteit van aanpalende gebouwen en constructies en zorgen indien nodig voor stabiliserende maatregelen zoals alle types grondkerende wanden en bekistingsystemen.


Grondwatersanering

Indien naast de bodem ook verontreinigd grondwater wordt vastgesteld, komt de technische dienst van onze afdeling milieu in actie. HYE past een breed scala van technieken toe om het vervuild grondwater optimaal te zuiveren. Onze experts hebben de ervaring en expertise om elke sanering correct en efficiënt uit te voeren.


Drijf- en zinklaagsanering

Is er een drijflaag ontstaan boven de grondwatertafel of is de verontreiniging gezonken tot op een ondoordringbare grondlaag? Door ontgraven, afromen in een open bouwput of een aantal specifieke pomptechnieken kunnen deze verontreinigde lagen vakkundig verwijderd worden. 

In-situ sanering

Indien het technisch niet mogelijk is om de verontreinigde grond af te graven, gebeurt de bodemsanering ter plaatse door gebruik van in-situ technieken. Met behulp van water, lucht, voedings- en/of toeslagstoffen wordt de verontreiniging uit de grond en/of het grondwater gehaald, gefixeerd in de bodem of biologisch afgebroken.


Afbraak en opbouw bodemsanering
Zijn er voor uw bodemsanering bijkomende voorbereidingen nodig zoals afbraakwerken of een oude tank verwijderen? HYE heeft professionele mensen en materieel ter beschikking om de afbraak én de opbouw te coördineren. Plaatsen van klinkers, industriële vloeren, beton- en asfaltwerken, rioleringswerken, de installatie van nieuwe tanks, groenaanleg… De afdeling milieu van HYE is uw aanspreekpunt voor alle werkzaamheden voor en na uw bodemsanering.


Een bodemsanering op de planning? HYE Milieu is uw professionele partner.

Maak een afspraak >>

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x