HYE

WATERBOUW

Welkom bij HYE, uw expert in waterbouwkundige werken.

Wij gaan met u in zee voor waterbouw of burgerlijke bouwkunde in, op en rond het water in Vlaanderen en Nederland. Met een gespecialiseerd team van 160 medewerkers en een indrukwekkende vloot werkschepen, vlottende kraancombinaties en een eigen staalatelier, realiseren wij grootschalige projecten voor overheden en bedrijven. 

Uw ingenieur op het water
De voornaamste activiteiten van HYE liggen op het terrein van de bouw van kademuren, jetty's en aanlegsteigers, de realisatie van bruggen over kanalen en rivieren, de aanleg van sluizen en stuwen, heiwerken met toepassing van MV-palen, dijkwerken, baggerwerken, wrakkenberging, hijs- en montagewerken in en op het water. Onze werkzaamheden beslaan het volledige spectrum van constructieve waterbouw, van haalbaarheidsstudies over ontwerp tot en met de realisatie.

Waarvoor kan u terecht bij waterbouwbedrijf HYE?

Waterbouw

Burgerlijke bouwkunde


 • Kaaimuren
 • steigers
 • jetty's
 • Vlottende constructies
 • Onderhoudswerken
 • Sluizen en sluisdeur
 • Heiwerken en dukdalven
 • Dijken en oeververdediging
 • Herstelling averijen
 • Bergingen
 • Waterkrachtcentrales
 • MV-palen


 • Bruggen bouwen
 • Betonconstructies in water
 • Betonherstellingen in water
 • Hijs- en montagewerken in water
 • Sloopwerken in en rond water
 • ContainerterminalsWaterbouw met een visie
Met onze expertise in waterbouw ondersteunen wij actief de ‘modal shift’ om goederentransport over de weg te verschuiven naar het water. Wij werken zowel voor de overheid als voor bedrijven gelegen aan waterwegen. Wij vinden het belangrijk om onze opdrachtgevers nauw te betrekken bij elk project dat op onze ingenieurstafel komt. We zorgen voor een vlotte uitvoering, transparante communicatielijnen en organiseren op regelmatige basis een werfbezoek. Veiligheid, kwaliteit, betrouwbaarheid en efficiëntie? Check!

Bekijk onze projecten >>               


HYE denkt met u mee, van ontwerp tot realisatie!

Maak een afspraak >>

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x