HYE

All Weather Terminal Gent

In North Sea Port Gent stond HYE in voor de waterbouwkundige werken van de All Weather Terminal.

In 2019 werd door bouwheer PMV - EPICo een All Weather Terminal gebouwd in North Sea Port Gent. Deze overdekte laadkaai moet het voor staalproducent ArcelorMittal Gent mogelijk maken om hoogwaardig staal te stockeren en te laden in om het even welke weersomstandigheden. In opdracht van hoofdaannemer Stadsbader stond HYE als onderaannemer in voor het waterbouwkundig aspect van deze werken.

Zo was HYE verantwoordelijk voor de constructie van de nieuwe kaai. Allereerst bouwden we hiervoor de fundering op die bestaat uit een combiwand aan het water en meer dan 260 geprefabriceerde betonnen heipalen in de oever. Achter deze combiwand werd 50.000m³ grond aangevuld en verdicht, waarvan bijna de helft onder water. De kaaimuur zelf werd dan uiteindelijk gemaakt uit semi-prefab elementen die vlottend aangevoerd en geplaatst werden.

Daarnaast hebben we steigerblokken gebouwd in het kanaal. Hiervoor gebruikten we 69 in schoor geheide buispalen en 21 prefab betonnen elementen die ter plaatse werden opgestort. Deze constructie was dan de basis waarop later de kolommen van de kadehal werden geplaatst.

Verder plaatste HYE zowel stroomop- als stroomafwaarts de remmingswerken en geleidingsbuizen in het water. Aan het land werden dan nog oeverwanden gebouwd uit damplanken die werden verankerd met ankerbalken, ankerwand en passieve ankers. Ten slotte werden nog bolderbuizen verankerd met geboorde grondankers.

Meer foto's van de uitvoering van deze werken vindt u hier.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x