HYE

PPS Project verhoging bruggen Albertkanaal – cluster 1 (7 bruggen)

Om toe te laten dat binnenvaartschepen op het Albertkanaal 4 lagen containers kunnen meevoeren en om het aantal capaciteitsbeperkende bottlenecks te verminderen, worden de bruggen over het Albertkanaal systematisch verhoogd en wordt het kanaal waar nodig verbreed.

In dit kader werden 7 verschillende bruggen geclusterd via een PPS (Publiek-Private-Samenwerking) en werd de tijdelijke handelsvennootschap ‘Via T Albert’ door de Vlaamse Waterweg aangesteld om betreffende bruggen aan te pakken in het project ‘Herbouw 7 Bruggen Albertkanaal – Cluster 1’. De 7 verschillende locaties zijn Herentals, Geel-Stelen, Eindhout, Ham-Zwartenhoek, Stokrooie, Zutendaal en Eigenbilzen. De bestaande bruggen worden met de minst mogelijke hinder, gecontroleerd afgebroken. Voor de verhoging van de bruggen worden er nieuwe, hogere landhoofden gebouwd, er worden nieuwe stalen boogbruggen opgebouwd en geplaatst en er worden nieuwe verankerde kaaimuren opgetrokken die er voor zorgen dat na het baggeren het kanaal aanzienlijk breder en soms ook dieper wordt. Tot slot wordt de wegenis, het jaagpad en de omgeving ook ingrijpend aangepakt en vernieuwd. Dit alles quasi gelijktijdig en op een tijdspanne van +/- 2 à 2,5 jaar met onderweg diverse cruciale mijlpalen. De laatste steen wordt in april 2020 gelegd.

Bovendien betreft de overeenkomst met de Vlaamse Waterweg een DBFM contract. Dit is een alternatieve financierings- en uitvoeringsvorm die inhoudt dat de aannemer zelf volledig instaat voor Design (ontwerp en stabiliteit), Build (eigenlijke bouw en methodiek), Finance (financiering) en Maintain (onderhoud gedurende 30jaar). Op deze manier komen bijna alle aspecten, maar ook de risico’s, integraal in handen van de uitvoerders te liggen, in dit geval het consortium ‘Via T Albert’.

Kenmerkend voor dit project is dat er voorzien wordt in een groot aantal zogenaamde ‘minder-hinder maatregelen’ om de stakeholders (i.e. omwonenden, passanten, fietsers, verkeer, fauna etc.) zo min mogelijk tot zelfs niet, te treffen tijdens de werkzaamheden.

De diverse boogbruggen worden stapsgewijs opgebouwd boven het kanaal, of worden samengesteld op een montageterrein en vervolgens ingevaren vanop een ponton. Blikvangers in dit project zijn de bruggen van Geel-Stelen en Herentals-Lier. In Geel wordt de bestaande betonnen cantilever brug verschoven voorafgaand aan de bouw van de nieuwe brug, om de impact op het verkeer te minimaliseren. 

De nieuwe brug in Herentals ligt eerst enkele maanden op tijdelijke landhoofden en doet zo dienst als omleidingsweg tijdens de afbraak van de oude brug en de opbouw van de nieuwe landhoofden. Hierna wordt de brug via kamags/SPMT’s verschoven van de tijdelijke naar de nieuwe, definitieve landhoofden.

Via dit boeiend en groots project werkt HYE mee aan de verhoging van de capaciteit van het Albertkanaal en aan het verminderen van de congestie, de uitstoot en de files.

Beeldmateriaal van de verschillende bruggen via De Vlaamse Waterweg:Meer foto's van de uitvoering van deze werken vindt u hier.{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x